• Navigator

Citace obrázků, grafů a tabulek

Obrázky, grafy i tabulky jsou předmětem autorského práva jako každý jiný informační zdroj, je tedy nutné je, resp. jejich zdroje řádně ocitovat. Dále je třeba uvést, o jaký druh zdroje se jedná, např. obrázek, graf nebo tabulka. V případě, že je obrázek, graf nebo tabulka součástí knihy nebo jiného dokumentu, uvedeme tento dokument do citace.


V případě, že v práci publikujete vlastní materiály, je situace lehce odlišná. Pokud své obrázky, grafy nebo tabulky zveřejňujete poprvé, není nutné citovat, ale v popisu uvedete, že jste obrázek zhotovili sami (např. foto autor). V jiných případech je nutno tabulku řádně ocitovat.


U tabulek a grafů se zohledňuje, zda jsou sestaveny na základě vlastních dat nebo jsou použita data z jiného zdroje. V případě použití jiných dat je nutné tuto skutečnost uvést (např. tabulku podle dat ČHMÚ sestavil autor).


Pro přehlednost je vhodné zařadit na závěr práce seznam obrázků, grafů a tabulek.Poslední změna: 27. listopad 2021 15:34 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Máte dotaz
Kontakty

Centrum vědeckých informací

Fakulta sociálních věd Univerzity Karlovy

Smetanovo nábřeží 6

110 01 Prague 1


citace@fsv.cuni.cz


Jak k nám