• Navigator

Chicago


Způsoby odkazování

následující text čerpá z Chicago-Style Citation Quick Guide.


Poznámky a seznam literatury


Při tomto způsobu jsou zdroje citovány v číslovaných poznámkách pod čarou nebo na konci. Každá poznámka odpovídá číselnému hornímu indexu v textu. Zdroje jsou obvykle uvedeny v samostatném seznamu literatury. Výhodou tohoto způsobu je možnost úhledného citování i neobvyklých zdrojů.


Autor-datum


V tomto způsobu jsou v textu stručně citovány zdroje, obvykle v závorkách, podle příjmení autora a roku vydání. Každá citace v textu se shoduje se záznamem v seznamu literatury, kde jsou uvedeny úplné bibliografické citace.


Příklady citací

Způsob odkazování - poznámky

Kniha

Poznámka

1. Zadie Smith, Swing Time (New York: Penguin Press, 2016), 315–16.

2. Brian Grazer and Charles Fishman, A Curious Mind: The Secret to a Bigger Life (New York: Simon & Schuster, 2015), 12.


Zkrácená poznámka

3. Smith, Swing Time, 320.

4. Grazer and Fishman, Curious Mind, 37.


Seznam literatury (řazený abecedně)

Grazer, Brian, and Charles Fishman. A Curious Mind: The Secret to a Bigger Life. New York: Simon & Schuster, 2015.


Smith, Zadie. Swing Time. New York: Penguin Press, 2016.


Článek v časopise

Poznámka

1. Susan Satterfield, “Livy and the Pax Deum,” Classical Philology 111, no. 2 (April 2016): 170.

2. Shao-Hsun Keng, Chun-Hung Lin, and Peter F. Orazem, “Expanding College Access in Taiwan, 1978–2014: Effects on Graduate Quality and Income Inequality,” Journal of Human Capital 11, no. 1 (Spring 2017): 9–10, https://doi.org/10.1086/690235.

3. Peter LaSalle, “Conundrum: A Story about Reading,” New England Review 38, no. 1 (2017): 95, Project MUSE.


Zkrácená poznámka

4. Satterfield, “Livy,” 172–73.

5. Keng, Lin, and Orazem, “Expanding College Access,” 23.

6. LaSalle, “Conundrum,” 101.


Seznam literatury (abecedně řazený)

Keng, Shao-Hsun, Chun-Hung Lin, and Peter F. Orazem. “Expanding College Access in Taiwan, 1978–2014: Effects on Graduate Quality and Income Inequality.” Journal of Human Capital 11, no. 1 (Spring 2017): 1–34. https://doi.org/10.1086/690235.


LaSalle, Peter. “Conundrum: A Story about Reading.” New England Review 38, no. 1 (2017): 95–109. Project MUSE.


Satterfield, Susan. “Livy and the Pax Deum.” Classical Philology 111, no. 2 (April 2016): 165–76.


Webová stránka

Poznámka

1. “Privacy Policy,” Privacy & Terms, Google, last modified April 17, 2017, https://www.google.com/policies/privacy/.

2. “About Yale: Yale Facts,” Yale University, accessed May 1, 2017, https://www.yale.edu/about-yale/yale-facts.

3. Katie Bouman, “How to Take a Picture of a Black Hole,” filmed November 2016 at TEDxBeaconStreet, Brookline, MA, video, 12:51, https://www.ted.com/talks/katie_bouman_what_does_a_black_hole_look_like.


Zkrácená poznámka

4. Google, “Privacy Policy.”

5. “Yale Facts.”

6. Bouman, “Black Hole.”


Seznam literatury (řazen abecedně)

Bouman, Katie. “How to Take a Picture of a Black Hole.” Filmed November 2016 at TEDxBeaconStreet, Brookline, MA. Video, 12:51. https://www.ted.com/talks/katie_bouman_what_does_a_black_hole_look_like.


Google. “Privacy Policy.” Privacy & Terms. Last modified April 17, 2017. https://www.google.com/policies/privacy/.


Yale University. “About Yale: Yale Facts.” Accessed May 1, 2017. https://www.yale.edu/about-yale/yale-facts.


Způsob odkazování - Autor-datum

Kniha

Odkaz v textu

(Grazer and Fishman 2015, 12)

(Smith 2016, 315–16)


Seznam literatury (řazen abecedně)

Grazer, Brian, and Charles Fishman. 2015. A Curious Mind: The Secret to a Bigger Life. New York: Simon & Schuster.


Smith, Zadie. 2016. Swing Time. New York: Penguin Press.


Článek v časopise

Odkaz v textu

(Keng, Lin, and Orazem 2017, 9–10)

(LaSalle 2017, 95)

(Satterfield 2016, 170)


Seznam literatury (řazen abecedně)

Keng, Shao-Hsun, Chun-Hung Lin, and Peter F. Orazem. 2017. “Expanding College Access in Taiwan, 1978–2014: Effects on Graduate Quality and Income Inequality.” Journal of Human Capital 11, no. 1 (Spring): 1–34. https://doi.org/10.1086/690235.


LaSalle, Peter. 2017. “Conundrum: A Story about Reading.” New England Review 38 (1): 95–109. Project MUSE.


Satterfield, Susan. 2016. “Livy and the Pax Deum.” Classical Philology 111, no. 2 (April): 165–76.


Webová stránka

Odkaz v textu

(Bouman 2016)

(Google 2017)

(Yale University, n.d.)


Seznam literatury (řazen abecedně)

Bouman, Katie. 2016. “How to Take a Picture of a Black Hole.” Filmed November 2016 at TEDxBeaconStreet, Brookline, MA. Video, 12:51.https://www.ted.com/talks/katie_bouman_what_does_a_black_hole_look_like.


Google. 2017. “Privacy Policy.” Privacy & Terms. Last modified April 17, 2017. https://www.google.com/policies/privacy/.


Yale University. n.d. “About Yale: Yale Facts.” Accessed May 1, 2017. https://www.yale.edu/about-yale/yale-facts.


Poslední změna: 30. listopad 2021 19:49 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Máte dotaz
Kontakty

Centrum vědeckých informací

Fakulta sociálních věd Univerzity Karlovy

Smetanovo nábřeží 6

110 01 Prague 1


citace@fsv.cuni.cz


Jak k nám