• Navigator

Časté dotazy

Metriky

Jak zjistím impakt faktor (IF) časopisu?


Indikátor IF zjistím v databázi Web of Science - Journal Citation Reports (JCR). Po vstupu do databáze zadám do vyhledávacího pole název nebo ISSN konkrétního časopisu. V sekci „Journal’s performance“ naleznu hodnotu IF pro jednotlivé roky.


Alternativně mohu použít databázi Scopus, která využívá metriku CiteScore. Hodnota CiteScore je vždy uvedena u konkrétního časopisu po jeho vyhledání v databázi.


Jak zjistím Article Influence Score (AIS) časopisu?


Indikátor AIS zjistím v databázi Web of Science - Journal Citation Reports (JCR). Po vstupu do databáze zadám do vyhledávacího pole název nebo ISSN konkrétního časopisu. V sekci „Additional metrics“ naleznu hodnotu AIS pro jednotlivé roky.


Alternativně mohu použít v databázi Scopus, která vyžívá metriku SJR – SCImago Journal Rank. Hodnota SJR je vždy uvedena u konkrétního časopisu po jeho vyhledání v databázi.


Jaký je rozdíl mezi indikátory IF a AIS?


Na rozdíl od IF nejsou u AIS započítávány autocitace. AIS zohledňuje potenciální vliv citací – citace, které pocházejí z prestižnějších časopisů, mají větší váhu a naopak. AIS je také odolnější vůči neférovým praktikám například v podobě tzv. „citačních bratrstev“.


Jak zjistím kvartil časopisu podle IF?


Informaci najdu v databázi Web of Science - Journal Citation Reports (JCR). Po vstupu do databáze zadám do vyhledávacího pole název nebo ISSN konkrétního časopisu. V sekci Rank by Journal Impact Factor jsou dostupné informace o zařazení časopisu do jednotlivých kvartilů (Q1-Q4).


Jak zjistím počet citací článku ve WoS a Scopus?


V databázi Web of Science vyhledám konkrétní článek. U článku je uvedena informace „Times Cited“, která uvádí počet citací článku. Citace lze kliknutím zobrazit a vyloučit autocitace.

V databázi Scopus vyhledám konkrétní článek. U článku je uvedena informace „Cited by … “, která uvádí počet citací článku. Citace lze kliknutím zobrazit a vyloučit autocitace.


Jak zjistím UT WoS?


UT WoS je jedinečný identifikátor záznamu indexovaného v databázích Web of Science. Naleznu jej u konkrétního záznamu jako "Accession Number".

Příklad: Accession Number: WOS:000674703700012


Jak zjistím EID Scopus?


EID (Scopus ID) je jedinečný identifikátor záznamu indexovaného v databázi Scopus. Je součástí URL adresy příslušného záznamu.

Příklad: 2-s2.0-79958291143


Jak zjistím celkový počet svých citací a h-index v databázích WoS a Scopus?


V databázi Web of Science vyhledám všechny své záznamy, označím je a v pravém horním rohu kliknu na „Citation Report“. Zobrazí se mi informace o počtu indexovaných záznamů, o celkovém počtu citací, celkovém počtu citací bez autocitací a hodnotě h-indexu.


V databázi Scopus vyhledám všechny své záznamy prostřednictvím vyhledávacího pole „Authors“. Zobrazí se mi informace o počtu indexovaných záznamů, celkovém počtu citací, celkovém počtu citací bez autocitací a hodnotě h-indexu.


Jak zjistím, které časopisy z mého oboru jsou indexovány ve WoS?


V databázi Web of Science v JCR kliknu na „Browse categories“. V sekci „Categories by Group“ vyberu konkrétní kategorii, podkategorii a kliknu na „# of journals“


Poslední změna: 14. říjen 2021 17:49 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Máte dotaz
Kontakty

Centrum vědeckých informací

Fakulta sociálních věd Univerzity Karlovy

Smetanovo nábřeží 6

110 01 Prague 1


citace@fsv.cuni.cz


Jak k nám