• socialIcon
úvod



Znát pravidla práce s bibliografickými údaji při psaní odborného textu je nedílnou součástí informační gramotnosti ve vysokoškolském prostředí. Knihovna FSV UK vytvořila tyto stránky pro studenty, kterým chce usnadnit orientaci v citační problematice, objasnit její význam.


Zaměstnancům a akademikům na FSV UK pak kromě problematiky citování, shrnujeme informace k hodnocení vědy a výzkumu.





Stránky jsou nyní spuštěné v pilotním provozu, vaše náměty a připomínky uvítáme na



Máte dotaz
Kontakty

Centrum vědeckých informací

Fakulta sociálních věd Univerzity Karlovy

Smetanovo nábřeží 6

110 01 Prague 1


citace@fsv.cuni.cz






Jak k nám