• Navigator
  • Citační styly

Citační styly

Jak bude citace vypadat, určují citační styly. Jednotlivé prvky citace zůstávají stejné, liší se formální vzhled bibliografické citace. Citační styly vycházejí z tradice daného oboru a jemně se mezi sebou liší. Citačních stylů existuje obrovské množství, každá instituce či vydavatelství využívá styl dle svého výběru. Některé citační styly mají své manuály a normy, některé jsou popsány pouze obecně. Odborná vydavatelství a periodika používají ve svých textech vlastní citační styl. Jakmile publikujete v odborném periodiku nebo píšete studentskou práci, vždy je třeba si zjistit, jaký citační styl daná instituce používá.


Co jednotlivé citační styly určují?


  • jaké údaje se do citace uvádí (autor, název, zdrojový dokument atd.) a jakým způsobem (počet autorů, pořadí jména a příjmení aj.);

  • pořadí těchto údajů;

  • jak jednotlivé údaje od sebe oddělovat;

  • jakou formu zápisu jednotlivých údajů použít (kurzíva, verzálky atd.);

  • jak má být jednoznačně identifikován zdrojový dokument (u článků titul časopisu, u příspěvku z konference sborník atp.), některé citační styly zkracují názvy časopisů;

  • jak a jaké se mají používat způsoby odkazování;

  • jak má být uspořádán seznam použité literatury.


Společné prvky pro všechny citační styly


  • rozdělení na doslovnou citaci a parafrázi, v každém případě je třeba uvést zdroj;

  • každý zdroj uvedený v textu je nutné uvést v seznamu literatury a naopak v seznamu literatury mohou být uvedeny pouze zdroje použité v textu (vč. tabulek, příloh, poznámek pod čarou).


Přehled významných citačních stylů


citační styl

používaný obor

ISO 690 (česká verze ČSN ISO 690)

mezioborové

APA

společenské vědy

Chicago

humanitní a společenské vědy

MLA

humanitní a společenské vědy

IEEE

technika

Vancouver

lékařské vědy


Příklady bibliografických citací dle různých stylů využívaných v humanitních vědách


ISO 690         

BAWDEN, David a Lyn ROBINSON. Úvod do informační vědy. Doubravník: Flow, 2017. ISBN 978-80-88123-10-1.

APA

Bawden, D., & Robinson, L. (2017). Úvod do informační vědy. Flow.

Chicago

Bawden, David, a Lyn Robinson. Úvod do informační vědy. Doubravník: Flow, 2017.


Citační styly používané na FSV UK


Na FSV UK je dle opatření děkana doporučeno použít pro citování styl Normy ČSN ISO 690, kromě IMS tuto normu využívá pro studentské práce většina institutů. IMS pak předepisuje pro studentské práce normu vycházející z Chicago Manual of Style, kterou upravuje pro češtinu (podrobné instrukce ve vyhlášce ředitele institutu č. 21/20). Mimo jiné se můžete setkat s požadavkem na APA Style. ISO 690, APA Style a Chicago style si představíme blíže, podíváme se také na to, co znamená citovat dle Harvardu.

Poslední změna: 27. listopad 2021 20:16 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Máte dotaz
Kontakty

Centrum vědeckých informací

Fakulta sociálních věd Univerzity Karlovy

Smetanovo nábřeží 6

110 01 Prague 1


citace@fsv.cuni.cz


Jak k nám