• Navigator

Harvard

Není Harvard jako Harvard

Možná se setkáte s požadavkem vyučujícího citovat "podle Harvardu". Tento požadavek je poměrně častý, nicméně může být trochu matoucí. Harvardský systém (Harvard referencing) je zastřešující výraz pro metodu odkazu, která funguje na pricipu "Jméno-datum". Jde o poměrně přehledný systém, proto je mezi vědci velmi oblíbený. Nicméně mezi jednotlivými styly mohou mohou být i v rámci metody "Autor-datum" odlišnosti, například v tom, které údaje jsou povinné a jak se vytváří seznam literatury.


Citovat dle Harvardu patrně nejčastěji znamená, že máte citovat dle ČSN ISO 690 a použít způsob odkazování "Jméno a datum", který se označuje jako Harvardská metoda. S metodou odkazování "Jméno-datum" ale pracují i další citační styly, jako je APA, Chicago atd. Pokud si nejste jistí, který styl máte použít, požádejte vyučujícího o specifikace ideálně i s odkazem na pokyny, dle kterých máte citovat.


Ukázka citace při použití metody odkazu "Jméno-datum" v různých stylech


APA

Bawden, D., & Robinson, L. (2017). Úvod do informační vědy. Flow.


ČSN ISO 690

HOLÁ, Jana, 2006. Interní komunikace ve firmě. Brno: Computer Press. ISBN 80-251-1250-0.


Chicago

Smith, Zadie. 2016. Swing Time. New York: Penguin Press.


Poslední změna: 13. říjen 2021 16:59 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Máte dotaz
Kontakty

Centrum vědeckých informací

Fakulta sociálních věd Univerzity Karlovy

Smetanovo nábřeží 6

110 01 Prague 1


citace@fsv.cuni.cz


Jak k nám