• Navigator

Časté chyby

Jednou z nejčastějších chyb, které se vyskytují, je použití různých citačních manažerů a pomůcek k vytváření bibliografických citací. Každá jednotlivá citace je pak např. podle ISO 690 sice v pořádku, ale nelze je použít do jednoho seznamu.


TAKHLE NE

Příklad správných citací, které nemohou být v jednom seznamu literatury, protože každá je vytvořena jiným způsobem:


  • BULGARELLI, Ulderico – CERIMELE, Maria Mercede – ZARETTI, Anna. A Numerical Model Related to an Astrophysical Problem, Applied Mathematics and Computation, January 1989. Vol. 29, no. 1, str. 17–38.

  • DÄNIKEN, Erich von, 1994. Prorok minulosti. Praha: Naše vojsko. Fakta a svědectví, sv. 119. ISBN 80‑206‑0434‑0.

  • Doleček, J. (2009). Moderní učebnice elektroniky. 6. díl, Kmitočtové filtry, generátory signálu a převodníky dat. Praha: BEN. ISBN 978‑80‑7300‑240‑4.

  • HANUŠ, J. (ed.). Dějiny kultury a civilizace Západu v 19. století. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 2002. Dějiny a kultura, sv. 5. ISBN 80‑7325‑006‑3.

  • Herout, Pavel. Učebnice jazyka C. 6. vyd. České Budějovice: Kopp, 2009. ISBN 978‑80‑7232‑383‑8.

  • HROMÁDKO, Jan, Jiří HROMÁDKO a Petr MILER, Vladimír HÖNIG a Martin CINDR. Technologie výroby biopaliv druhé generace. Chemické listy. 2010, 104(8), 784–790. ISSN 0009‑2770.

  • KOTLER, Philip a ARMSTRONG, Gary. Principles of Marketing. 9th ed. New Jersey: Prentice‑Hall, 2001. ISBN 0‑13‑029368‑7.


Chybou je i nesoulad odkazů a seznamu citací:

Velmi často se vyskytuje v textu práce harvardský způsob odkazování (jméno, datum), ale v soupisu bibliografických citací není rok vydání práce hned za autorem, přitom na tom je celý tento styl (systém) postaven.


Je tedy potřeba dodržovat jednotný citační styl jak v odkazování v textu, tak v seznamu použité literatury.


Další poměrně častou chybou je opomenutí mezery za interpunkčním znaménkem či použití spojovníku místo pomlčky v rozsahu (např. stran nebo let):


ŠIMETKA,Ondřej. Zmenšující (destruktivní) operace. Moderní gynekologie a porodnictví,2009,roč.18,č. 3, s.285-289. ISSN:1211-1058.


Naopak v názvech s podnázvem se často vyskytuje chyba oboustranné mezery kolem dvojtečky. Většinou vznikne kopírováním z knihovního katalogu.


PROŠKOVÁ, Eva. Mýty a skutečnost specializované způsobilosti všeobecných sester. Florence : časopis moderního ošetřovatelství, 2010, 6(6), 3–4. ISSN 1801-464X.


Častou chybou je též neuvádění přesného data u zdrojů toto vyžadujících: online zdroje, patenty, rozhlasová či televizní vysílání (zde se uvádí i čas). Zvláště v harvardském stylu, kdy se uvádí rok vydání ihned za autora. Přesnější datum je pak třeba uvést na obvyklém místě.


Zdroj
Poslední změna: 14. říjen 2021 17:25 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Máte dotaz
Kontakty

Centrum vědeckých informací

Fakulta sociálních věd Univerzity Karlovy

Smetanovo nábřeží 6

110 01 Prague 1


citace@fsv.cuni.cz


Jak k nám