• Navigator

Pravidla tvorby odkazů v harvardském stylu (jméno-datum)

Autorovo jméno je v textu zmíněno

Odkazujeme na celou práci:


Klaus (2007) mluví o doktríně globálního oteplování a označuje ji za ideologii.


Odkazujeme na konkrétní část práce:


Novák (2005, s. 25) předpokládá, že…


Autorovo jméno není přímo v textu uvedeno


Objevuje se i názor, že se jedná o ideologii (Klaus 2007).


Dva autoři


Uvedeme oba autory:


(Kotler a Armstrong 2001)


Více autorů


Uvedeme prvního autora, zkratku „et al.“ nebo její ekvivalent.


(Hromádko et al. 2010)


(Meško aj. 2006)


Autorem je korporace (zpravidla organizace)


(Council for British Archaeology 1970)


Dílo nemá autora nebo má mnoho autorů


Na prvním místě bude uveden název díla, za ním rok vydání.


(African Encyclopedia 1974)


Citace více prací


Názor nebo informace se objevuje v dílech různých autorů.


Někteří autoři (Novák 2008; Kolářová 2009; Black 2011) dokazují…


Dílo není datováno


Je-li dílo bez data vydání, ale lze jej zjistit, uvede se zjištěný nebo odhadnutý údaj (v seznamu citací by měl být v hranatých závorkách). Nelze-li zjistit, uvádí se „nedatováno“ či zkratka „b. r.“ (bez roku). Pokud píšeme text své práce v angličtině, použijeme zkratku „n. d.“ (no date).


(Novák nedatováno)


Dílo je v tisku


Je-li práce již přijata, ale ještě fyzicky nevyšla, můžeme uvést „v tisku“. Pokud píšeme text své práce v angličtině, použijeme „in press“.


(Novák v tisku)


ZdrojPoslední změna: 9. listopad 2023 19:12 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Máte dotaz
Kontakty

Centrum vědeckých informací

Fakulta sociálních věd Univerzity Karlovy

Smetanovo nábřeží 6

110 01 Prague 1


citace@fsv.cuni.cz


Jak k nám