• Navigator
  • Sources

Sources

Sources used in creating this website


APA Style: Style and grammar guidelines [online]. Washington: American Psychological Association, c2021 [cit. 2021-9-15]. Available from: https://apastyle.apa.org/style-grammar-guidelines


Basic Principles of Citation. APA Style [online]. Washington: American Psychological Association, c2021 [cit. 2021-9-15]. Available from: https://apastyle.apa.org/style-grammar-guidelines/citations/basic-principles


BIERNÁTOVÁ, O. and SKŮPA J. Bibliografické odkazy a citace dokumentů dle ČSN ISO 690 (01 0197) platné od 1. dubna 2011 [online]. Brno, 2011 [cit. 2021-9-15]. Available from: https://www.citace.com/CSN-ISO-690.pdf


FIRSTOVÁ, Z. Nová citační norma ČSN ISO 690:2011 – Bibliografické citace [online]. Pilsen: Univerzitní knihovna Západočeské univerzity v Plzni, 2011 [cit. 2021-10-8]. Available from: https://sites.google.com/site/novaiso690/


FOLTÝNEK, T. et al. Testing of support tools for plagiarism detection. International Journal of Educational Technology in Higher Education [online]. 2020, 17(1), 46 [cit. 2020-09-01]. DOI: https://doi.org/10.1186/s41239-020-00192-4. ISSN 2365-9440


HOLÍKOVÁ, J. MŠMT k problematice plagiátorství na vysokých školách ze dne 24. 7. 2018. In: MŠMT [online]. © 2013–2020 [cit. 2020-04-03]. Available from: https://www.msmt.cz/ministerstvo/novinar/stanovisko-msmt-k-problematiceplagiatorstvi-na-vysokych


KIECKHAFER, R. Unintentional Plagiarism (And How to Avoid It) [online]. 2001. University of Nebraska-Lincoln [cit. 2012-03-04] Available from: https://www.cse.unl.edu/~sscott/teach/Classes/cse488F01/slides/plagiarism.ppt.


NĚMEČKOVÁ, L. Plagiátorství [online]. ÚSTŘEDNÍ KNIHOVNA ČVUT, 2009 [cit. 2021-10-11]. Available from: https://docplayer.cz/23487577-Ceske-vysoke-uceni-technicke-v-praze-plagiatorstvi-zpracovala-mgr-lenka-nemeckova-ustredni-knihovna-cvut-prosinec.html


Praktické ukázky citací: Citace ČSN ISO 690 s příklady. Vysoká škola ekonomická v Praze: Knihovna VŠE [online]. Prague: VŠE, 2021 [cit. 2021-9-23]. Available from: https://knihovna.vse.cz/citace/prakticke-ukazky-citaci/


RANDALL, M. Pragmatic plagiarism: authorship, profit, and power. Toronto: University of Toronto Press. 2001. ISBN 0-8020-4814-5.


Self-plagiátorství, Self-plagiátorství & akademická nečestnost a internet [online]. Brno, VUT. 2005. [cit. 2011-10-30]. Available from: https://www.fit.vutbr.cz/research/pubs/TR/2005/sem_uifs/s051114slidy1.pdf.


SOTOLÁŘ, A. Porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi (Komentář). Trestní zákoník (č. 40/2009 Sb.) – Komentář. 39 Used literature Wolters Kluwer [online]. [cit. 2020-04-03]. Available from: http://www.noveaspi.cz/ products/lawText/13/6500/1/2?#pa_270


TULÁČEK, J. Porušení autorského práva a plagiát. Bulletin advokacie [online]. 2004(11–12), 24–31 [cit. 2020-04-02]. Available from: https://www.cak.cz/assets/files/170/BA_04_11.pdf


Types of plagiarism. Plagiarism.org [online]. 2012. iParadigms, c2012 [cit. 2012-03-04]. Available from: https://www.plagiarism.org/plag_article_types_of_plagiarism.html


SZARZEC, J. Citování citační styly [electronic mail]. Message to soskova@fsv.cuni.cz.

28. 6.2021. [cit. 2021-09-23]. Personal communication. Presentation in the course.


TICHÁ, L. Jak citovat. České vysoké učení technické: Ústřední knihovna [online]. Prague: ČVUT, 2020 [cit. 2021-9-15]. Available from: http://knihovna.cvut.cz/seminare-a-vyuka/jak-psat/jak-citovat?start=4


For academic staff members


DRÁBEK P. Scientometrie v praxi. Akademický bulletin, 1998, vol. 8, issue 2, [cit. 11.1.2015], Available from: http://abicko.avcr.cz/archiv/1998/2/obsah/scientometrie-v-praxi.html, ISSN 1210-9525


HIRSCH, J. E. An index to quantify an individual's scientific research output. Proceedings of the National Academy of Sciences [online]. 2005-11-15, vol. 102, issue 46, pp. 16569-16572 [cit. 2014-11-28]. DOI: 10.1073/pnas.0507655102. Available from: http://www.pnas.org/cgi/doi/10.1073/pnas.0507655102


HIRSCH, J. E.; BUELA-CASAL, Gualberto. International Journal of Clinical Health & Psychology. May2014, Vol. 14 Issue 2, p161-164. 4p., Database: Academic Search Complete


ŠVEJDA, J., Boudová L. and Citová J. Citační analýza. In: KTD: Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV) [online]. Prague : Národní knihovna ČR, 2003-a [cit. 2014-06-08]. Available from: https://aleph.nkp.cz/F/?func=direct&doc_number=000000347&local_base=KTD.


ŠVEJDA, J. Bibliometrie. In: KTD: Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV) [online]. Prague : Národní knihovna ČR, 2003-a [cit. 2014-06-08]. Available from: http://aleph.nkp.cz/F/?func=direct&doc_number=000000344&local_base=KTD.


SOUČEK, M. Informační věda. Prague, 2006. 110 p. Studijní text. Univerzita Karlova v Praze Ústav informacní studií a knihovnictví. Cited according to. KÖNIGOVÁ, Marie. 2001.


PAPÍK, R. SOUČEK, M. and STÖCKLOVÁ, A. Vybrané kapitoly z informační vědy In Informační studia a knihovnictví v elektronických textech I [CD-ROM]. Prague : Ústav informačních studií a knihovnictví FF UK, c2001.


Last change: December 6, 2021 13:29 
Share on: Facebook Share on: Twitter
Share on: